• امکانات سامانه پیامک

۱۰۰.۰۰۰
_______
X
X
۶۰.۰۰۰
______
ارسال تکی و گروهی
ارسال از فایل اکسل
دفترچه تلفن
Delivery
پاسخگوی خودکار
انتقال پیام
ارسال زمانبندی شده
گزارش پیشرفته
تعریف اپراتور
تعریف ساختار کلاسی مدرسه
ارسال نمرات یک یا چند درس
قیمت
(تومان)

• تعرفه ارسال پیامک

۲۳
رایگان
۱۱
رایگان
ارسال پیامک
دریافت پیامک

• تعرفه خطوط اختصاصی

۲۰,۰۰۰
---------
۸۰,۰۰۰
-------
۱۰۰,۰۰۰
--------
۲۵۰,۰۰۰
--------
بین ۳ تا ۵ میلیون تومان
نسبت به رند بودن خط
تمام خطوط در این رنج پر شده است
۱۴ رقمی
مانند 30007567000000
۱۲ رقمی
مانند 300075670000
۱۰ رقمی
مانند 3000756700
۸ رقمی
مانند 30007567
۷ رقمی
مانند 3000756
۶ رقمی